Aktivno starenje

Posted on
Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja   Ciljevi Poziva: Opći cilj ovog Poziva ... Read More