Najava novih natječaja za neprofitne organizacije

Prema godišnjem planu natječaja za neprofitne organizacije u 2021. g. u najavi su dva natječaja.

Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjerene su socijalno uključivanje mladih, podizanje razine informiranosti, stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih te jačanje kapaciteta za rad s mladima.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.     

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina

Iznos financijske omotnice: 27.750.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 400.000 – 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: veljača 2021.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjereni su na:

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.

Iznos financijske omotnice: 27.655.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 500.000 – 2.500.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: ožujak 2021.