Novi program Erasmus+ za razdoblje 2021.-2027.

Novi program Erasmus + u narednih sedam godina donosi brojne novosti, ali i projektne mogućnosti..

Erasmus+ je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi i zasigurno je jedan od najpoznatijih europskih programa koji je u 30 godina postojanja direktno utjecao na živote milijune studenata, mladih i svih ostalih koji su u njemu neposredno sudjelovali, a što je indirektno također igralo veliku ulogu u oblikovanju europskog identiteta i razvoja na svim razinama.

S novim programskim razdobljem koje započinje ove godine i trajat će sve do 2027. Erasmus+ ide dalje – zeleniji, digitalniji i inkluzivniji, te je i dalje ostaje jedinstveni program po veličini, opsegu i svjetskom glasu. Obuhvaća 33 zemlje, a ostatku svijeta dostupan je u okviru međunarodnih aktivnosti.

Europska komisija usvojila je 25. ožujka prvi godišnji program rada programa Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Proračun za narednih sedam godina iznosi 26,2 milijarde eura što je gotovo dvostruko u odnosu na prethodno razdoblje od 2014.-2020. godine.

Veličina proračuna za ovo programsko razdoblje pokazuje kolika se važnost pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Europi, a Hrvatskoj je samo za 2021. godinu na raspolaganju  više od 28 milijuna eura.

Novi Erasmus+ nudi brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje), obrazovanja odraslih, mladih i sporta te podržava aktivnosti studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim navedenim područjima.

Očekuje se da će se kroz sedam godina financirati mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje u kojima će sudjelovati više od 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa. Program je otvoren za sva javna ili privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, a isti se mogu prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija odnosno, u Hrvatskoj, Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Obzirom na opsežnost programa, velik broj mogućnosti te područje djelovanja, rokovi za prijavu projekata raspoređeni su kroz cijelu godinu, a prvi rok u 2021. godini bit će u svibnju.

Najava novih natječaja za neprofitne organizacije

Prema godišnjem planu natječaja za neprofitne organizacije u 2021. g. u najavi su dva natječaja.

Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjerene su socijalno uključivanje mladih, podizanje razine informiranosti, stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih te jačanje kapaciteta za rad s mladima.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.     

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina

Iznos financijske omotnice: 27.750.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 400.000 – 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: veljača 2021.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjereni su na:

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.

Iznos financijske omotnice: 27.655.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 500.000 – 2.500.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: ožujak 2021.