Analiza konteksta

Općenito gledano, odnosi se na prikupljanje i analizu relevantnih informacija i izvođenje zaključaka, a u skladu s postavljenim općim zadatkom. U ovom slučaju zadatak je unaprjeđenje poslovanja uz korištenje bespovratnih sredstava, a analiza predstavlja  polazišnu točku za planiranje budućih intervencija u tom smislu. Dobra kontekstualna analiza omogućava informirani izbor za Vaše buduće odluke. Predstavlja situaciju onakvom kakva je sada i pruža temelj za razmišljanje kakva bi trebala biti. Tu počinje bolje razumijevanje ideje, njezino preciziranje te razrada što i kako promijeniti te zašto treba doći do te promjene.

 

Ovaj dio predstavlja „pred aktivnost“, odnosno u ovoj fazi Vas želimo upoznati putem sastanaka i razmjene informacija, dok Vi na temelju provedene analize donosite odluku o eventualnoj poslovnoj suradnji. U tom smislu, ovaj korak je za Vas besplatan, odnosno ne želimo ništa naplaćivati dok nismo sigurni da projektna ideja posjeduje potencijal za prijavu na neki od otvorenih natječaja.