Edukacije i treninzi

Nudimo održavanje raznovrsnih edukacija i treninga u cilju širenja znanja i jačanja kapaciteta i pozicija naših klijenata u područjima u kojima djeluju.

I sami kontinuirano razvijamo svoje kapacitete u smislu usvajanja novih znanja i vještina iz različitih područja cjeloživotnog učenja, a osobito iz područja financijskog, strateškog i operativnog upravljanja, sudjelovanjem na stručnim edukacijama, ali i samom provedbom većeg broja projekata tijekom čega se usvajaju znanja iz specifičnih područja, kao što su, primjerice, provođenje postupaka javne nabave te upoznavanje s različitim područjima djelovanja klijenata ovisno o sektoru u kojem se oni nalaze.

Nudimo edukacije pripreme projekata po metodi upravljanja projektnim ciklusom (UPC), zatim iz područja pisanja poslovnih planova, investicijskih studija, studija izvedivosti, analiza troškova i koristi te marketing strategija. Također, pružamo usluge mentorstva start-up tvrtki po metodologiji Lean start-up, gdje se naglasak stavlja na razvoj kreativnosti prilikom analize problema u okruženju te razvoju kvalitetnih rješenja za pomoć zajednici.

Višegodišnje iskustvo u praktičnoj provedbi projekata stvorilo je kvalitetnu podlogu za provođenje stručnih edukacija iz područja projektnog menadžmenta koje predstavljaju kvalitetnu kombinaciju usvojenih praktičnih znanja te znanja temeljenih na stručnoj literaturi.

U ponudi su i edukacije za organizacije civilnog društva, s naglaskom na neformalno obrazovanje i rad s mladima u područjima međukulturalnog menadžmenta, ljudskih prava, globalnog obrazovanja, socijalnog uključivanja, politika za mlade i sl.