Izrada projekata

 

Usluga izrade projekata i prijava na identificirane natječaje uključuje kompletnu izradu natječajne dokumentacije po principu „ključ u ruke“, odnosno preuzimamo potpunu odgovornost za pripremu svih glavnih i pratećih obrazaca.

 

Prijava na natječaj može uključivati ispunjavanje same aplikacije te standardnih obrazaca koje Vi kao korisnik potpisujete, dok je kod složenijih projekata potrebno priložiti i kompleksnije analize i studije, kao što su poslovni planovi, investicijske studije, analize troškova i koristi, marketing strategije i razvojne strategije, u kojima se precizno kreira financijska konstrukcija projekta u definiranom budućem razdoblju. Koriste se alati poput Logičke matrice, PEST analize, SWOT analize, BCG matrice, multikriterijske analize te ostale tehnike koje imaju za cilj precizno definirati projektnu logiku i sve njegove značajke.

Kroz prijavu projekta se ujedno predlaže plan operativnog djelovanja kako bi se ispunili ciljevi klijenta definirani za to kratkoročno razdoblje, ali također i stvara podloga za stvaranje dugoročne stabilnosti klijenta definirane strateškim smjernicama.