Provedba pojekata

Provedba projekta predstavlja još jedan, vrlo značajan segment u našem portfelju usluga, obzirom da nakon odobrenja projekta od strane nadležnih tijela slijedi njegova implementacija. Uključuje realizaciju kroz projekt definiranih aktivnosti u svrhu realizacije postavljenih ciljeva i s njima povezanih rezultata projekta, a sve mjereno kroz definirane indikatore rezultata.

Najčešće se odnosi na aktivnosti nabave opreme, usluga i radova koji su projektom predloženi, uzimajući u obzir propisane procedure, ovisno o tome je li korisnik obveznik javne nabave ili ne. Uključuje, također, redovnu komunikaciju i izvještavanje prema provedbenim tijelima zaduženima za provedbu projekta, sudjelovanje na implementacijskim radionicama te upoznavanje korisnika sa svim obvezama koje je dužan izvršavati prilikom provedbe te u razdoblju nakon provedbe projekta.

Nezaobilazni i vrlo bitan dio provedbe je diseminacija rezultata, odnosno provedba mjera za postizanje vidljivosti projekta. Aktivnosti vidljivosti u najvećem broju slučajeva predstavljaju obvezu za korisnika prilikom provedbe projekta financiranog iz EU ili nekih drugih fondova, obzirom da se na taj način ističe uloga i važnost tijela koje je omogućilo financiranje projekta. Međutim, kvalitetna diseminacija projekta je u jednakoj mjeri važna i za samog korisnika, obzirom da se na taj način ujedno provodi i marketinška kampanja te promovira organizacija korisnika na tržištu.

Na ovaj način klijentu operativno pomažemo u ispunjenju kratkoročnih razvojnih ciljeva definiranih projektom. Time se stvara podloga za ostvarenje dugoročnih ciljeva klijenta te njegovo samostalno djelovanje nakon završetka projekta.