Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Prijava na natječaj
Poduzetništvo

Svrha (cilj) Poziva

Cilj Poziva je pružanjem potpore za uvođenje i uporabu međunarodno priznatih certifikata olakšati pristup tržištima kako bi se povećao izvoz i konkurentnost.

Prijavitelji

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prihvatljive aktivnosti

PRIHVAĆANJE OBAVEZA:

– pravovremeno provesti projekt u skladu sa zahtjevima

– osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti

– osigurati održivost projekta i projektnih rezultata 3 godine nakon završetka projekta

– pridržavati se zakonskih odredbi koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika

– pridržavati se zahtjeva vezanih za informiranje i vidljivost

– odazvati se na pozive Upravljačkog i Provedbenih tijela za sudjelovanjem na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje)
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

20.000 - 1.000.000 kn

Inteziteti potpore

– Mikro poduzeća: 85%

– Mala poduzeća: 85%

– Srednja poduzeća: 65%

Rok i način prijave

Trajno otvoren poziv do iskorištenja sredstava.

Projektni upitnik
Close meni icon
  • Drop files here or
    Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram