Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

ESIF Zajmovi

Prijava na natječaj
Poduzetništvo

Svrha (cilj) Poziva

1. ESIF Mikro investicijski zajam

Ciljevi:Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

– osnivanja obrta i trgovačkih društava;

– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

– samozapošljavanja;

– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

2. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljevi:financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

– financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika;

– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

– financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima;

– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta;

– financiranja obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje;

– postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika;

– povećanja konkurentnosti;

– podmirenja obveza prema dobavljačima;

– pripreme izvoza;

– poboljšanja kvalitete usluge u turističkoj sezoni

3. ESIF Mali zajam

Ciljevi:financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

– osnivanja obrta i trgovačkih društava;

– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

– samozapošljavanja;

– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Prijavitelji

1. ESIF Mikro investicijski zajam - Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe

2. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva - Prihvatljivi prijavitelji:

Subjekti malog gospodarstva uključujući novoosnovane:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
 • Ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

3. ESIF Mali zajam - Prihvatljivi prijavitelji:

Subjekti malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati.

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
 • Ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

1. ESIF Mikro investicijski zajam - Prihvatljivi troškovi:

Osnovna sredstva

Materijalna imovina

– Osnivačka ulaganja

– Zemljište, građevinski objekti

– Oprema i uređaji

Nematerijalna imovina

– Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence,koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

2. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva - Prihvatljivi troškovi:

Trajna obrtna sredstva za:

pripremu proizvodnje

sirovine i materijal,

ostale proizvodne troškove,

troškove zaposlenih,

novo zapošljavanje,

zakup poslovnog prostora,

režijske troškove,

opće troškove

3. ESIF Mali zajam - Prihvatljivi troškovi:

I. Osnovna sredstva

Materijalna imovina

– Osnivačka ulaganja

– Zemljište, gradjevinski objekti

– Oprema i uredjaji

Nematerijalna imovina

– Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Inteziteti potpore

1. ESIF Mikro investicijski zajam

Najniži i najviši iznos potpore: Od 1.000,00 do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa:0,5% – 1,5%

Poček: do 12 mjeseci

2. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Najniži i najviši iznos potpore:1.000,00 – 25.000,00 EUR

Kamatna stopa:1,5% – 3,5%

Poček: do 12 mjeseci

3. ESIF Mali zajam

Najniži i najviši iznos potpore:25.000,01 – 50.000,00 EUR

Kamatna stopa:0,5% – 1,5%

Poček: do 12 mjeseci

Rok i način prijave

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020.

Projektni upitnik
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram