Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

Jačanje društvenih poduzetnika – faza 1.

Prijava na natječaj
Neprofitini sektor

Svrha (cilj) Poziva

1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i članova novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
2. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika;
3. Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima;
4. Povećati društvenu uključenost skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
5. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prijavitelji

Skupina 1:
Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koji ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 (Prilog I., čl. 1) te ispunjavaju 4 kriterija definirana Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020

Skupina 2:
Pravni subjekti koji svoje poslovanje žele ili transferirati na društveno poduzetništvo ili započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim principima (trgovačka društva, udruge ili zadruge), odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2. definiranom Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti

Skupina 1 (postojeća društvena poduzeća) :

Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz formalne i neformalne programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva, razvoj proizvoda i usluga);
otvaranje novih radnih mjesta u postojećim društvenim poduzećima;
sudjelovanje na sajmovima/izložbama;razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, razvoj proizvoda i usluga.

Skupina 2 (nova društvena poduzeća) :

Izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika;
pružanje socijalnih usluga u širem smislu, koje obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici;
obrazovne aktivnosti (prijenos dobre prakse putem seminara, radionica, studijskih putovanja, izobrazba zaposlenika/članova o poslovanju i razvoju društvenog poduzetništva);
informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija i sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima, informiranje javnosti, umrežavanje dionika)

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

Minimalni i maksimalni iznos potpore:

Skupina 1: 500.000,00 – 2.000.000,00 HRK
Skupina 2: 400.000,00 – 1.200.000,00 HRK

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

400.000,00 - 2.000.000,00 kn

Rok i način prijave

Rok za dostavu projektnih prijedloga: od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Projektni upitnik
Close meni icon
  • Drop files here or
    Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram