Pošaljite upit
Poduzetništvo

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prijavitelji

 • mikro poduzetnici
 • mali poduzetnici
 • srednji poduzetnici

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

 • do trenutka prijave moraju registrirati djelatnost ulaganja iz područja C - prerađivačka industrija (NKD 2007)
 • registirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 2 godine prije dana predaje projekta
 • imaju minimalno 1 zaposlenog temeljem sati rada
 • imaju pozitivnu EBITDA
 • imaju minimalno 10% udio kapitala i rezervi (AOP 67) u pasivi prema GFI-u 2019.
 • poslovni prihodi moraju iznositi više od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta
 • obrtnici u 2019. godini ne smiju imati iskazan gubitak
 • poduzetnici ne smiju imati poteškoće u poslovanju
 • poduzetnici moraju imati poslovni nastan u RH u trenutku plaćanja

 

SPOSOBNOSTI PRIJAVITELJA:

 • Prijavitelji moraju objasniti iz kojih će izvora osigurati vlastito financiranje.
 • Prijavitelj mora osigurati financijski doprinos od minimalno 25% prihvatljivih troškova oslobođeno od bilo kakve potpore iz javnih izvora .
 • Prijavitelj mora osigurati održivost rezultata 3 godine od završetka projekta.

Prihvatljive aktivnosti

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevinskih objekata (proizvodnih hala, poslovnih prostora, skladišta)
 • Nabava strojeva, opreme, alata, radnih vozila i radnih strojeva
 • Uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces
 • Uvođenje IKT rješenja (harvera i softvera) za digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa
 • Uvođenje rashladnih sustava, sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode
 • Uvođenje zelenih poslovnih modela te modela otpornih na rizike, za povećanje iskoristivosti resursa i sl.
 • Savjetovanja usmjerena na jačanje kibernetičke sigurnosti
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća
 • Certificiranje sustava upravljanja prema ISO normama
 • Usavršavanja zaposlenika (digitalne vještine, primjena novih tehnologija, novih poslovnih modela)

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

Regionalne potpore:

 • priprema i krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija i uređenje parcele
 • komunalni doprinos, priključci na vodovod, odvodnju i energiju
 • trošak preuređenja i modernizacije zgrada
 • troškovi energetskog certificiranja i uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, radnih strojeva
 • troškovi transporta opreme, montaže i stavljanja u pogon
 • nabava mjernih uređaja
 • troškovi nabave IKT opreme (hardvera i softvera)

 

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

Potpore za usavršavanje

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

 

Potpore za savjetodavne usluge

 • usluge upravljanja projektom
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

 

Potpore male vrijednosti

 • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
 • troškovi promidžbe i vidljivosti projekta
 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva.)

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

500.000 - 7.500.000 kn

Inteziteti potpore

Rok i način prijave

31.5.2021.

Pošaljite upit
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram