Pošaljite upit
Poduzetništvo

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Svrha (cilj) Poziva

Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Prijavitelji

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

  • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu;
  • troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.
  • troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt.
  • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
  • troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt;
  • dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta.
  • troškovi studije izvedivosti.

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

  • troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

1 - Nije poznato EUR

Inteziteti potpore

25 - 85 %

Indikativni datum objave Poziva

30.06.2023.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram