Pošaljite upit
Poljoprivreda

Mikro zajam za ruralni razvoj

Svrha (cilj) Poziva

Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata  malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge ili proizvođačke organizacije)

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u osnovna sredstva:

  • kupnju zemljišta, nekretnina, strojeva, opreme i mehanizacije
  • kupnju nematerijalne imovine
  • podizanje trajnih nasada
  • uređenje postojećih objekata i izgradnja novih

Ulaganje u obrtna sredstva (do 30% zahtjeva):

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi.

Kamatna stopa: 0,1 - 0,25 % (ovisno o razvijenosti područja ulaganja)

Poček: do 12 mjeseci uz rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate: do 5 godina

Instrumenti osiguranja: bjanko zadužnica

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

7.500 - 187.500 EUR

Inteziteti potpore

0% (zajam)

Rok i način prijave

31.12.2023.

Zanima me
Close meni icon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram