Pošaljite upit
Poljoprivreda

Mjera 4.1.1. - Ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

Svrha (cilj) Poziva

Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica.

Prijavitelji

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće.
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu;
  • Fizičke osobe nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće),
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje,
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • Korisnici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 250.000 EUR SO,
 • Korisnici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva preko 250.000 EUR SO.

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

 • Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva:
  • Građenje/rekonstrukcija prostora,
  • Opremanje.
 • Poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti:
  • Građenje/rekonstrukcija prostora,
  • Opremanje.
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 01. siječnja 2014. godine,
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br, 1305/2013

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

40.000 - 7.500.000 kn

Inteziteti potpore

Do 50%, može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Rok i način prijave

14.09.2021.

Pošaljite upit
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram