Pošaljite upit
Poljoprivreda

Mjera 5.2.1 - Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala uništenog potresom

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prijavitelji

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
 • pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka

Prihvatljive aktivnosti

 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • rekonstrukcija/građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 • nabava domaćih životinja,
 • nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta,
 • izrada glavnih projekata/troškovnika.

Napomene:

 • prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. i 28.12.2020. godine, osim administrativnog centra grada Zagreba,
 • uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30%,
 • uništeni poljoprivredni potencijal koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti potvrđen(verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
 • obnova poljoprivrednog potencijala provodi se na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na području na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda,
 • u trenutku nastanka prirodne nepogode poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika,
 • poljoprivredna gospodarska zgrada koja jezahvaćena prirodnom nepogodom mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina (*IZNIMNO, ako navedene uvjete poljoprivrednu gospodarsku zgradu je moguće obnoviti ako je ista upisana u Registar farmi ili navedena u Zapisniku o verifikaciji štete u slučaj da se koristi u biljnoj proizvodnji)
 • u trenutku nastanka prirodne nepogode poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika,
 • gradnja poljoprivredne gospodarske zgrade mora biti na području jedinice regionalne samouprave na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda,
 • poljoprivredna mehanizacija/oprema koja je zahvaćena prirodnom nepogodom mora biti registrirana (ako je primjenjivo) i u vlasništvu korisnika u trenutku nastanka prirodne nepogode,
 • poljoprivredna mehanizacija koja ne podliježe obveznoj registraciji, a za koju korisnik ne može dokazati vlasništvo, mora biti navedena u Zapisniku o verifikaciji štete,
 • domaće životinje koje su nastradale u prirodnoj nepogodi morale su biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) ili ostale propisane upisnike (Evidencija pčelara i pčelinjaka, Registar farmi) u trenutku nastanka prirodne nepogode.

Inteziteti potpore

100%

Rok i način prijave

01.09.2021.

Pošaljite upit
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram