Natječaji u najavi

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Korisnici poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, fizičke osobe u svojstvu nositelja ili ...
Više

PODMJERA 6.4. ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Prijavitelji i partneri: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji ...
Više

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

STEM kao pokretač modernog društva

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

Financijska pismenost

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

Aktivno starenje

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

Mikroprojekti – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja Ciljevi ...
Više

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – II. Poziv

Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije Ciljevi Poziva: Opći cilj: Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina s ciljem integracije ...
Više

Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza 1

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv ...
Više

Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada Svrha Poziva: Pružanje podrške ...
Više

Pronađi me!

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada Svrha Poziva: Provedba aktivnosti ...
Više

IRI faza II – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Cilj Poziva: Razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ...
Više

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u ...
Više

GS Integrator

Cilj: Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih ...
Više