Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Prijava na natječaj
Neprofitini sektor

Svrha (cilj) Poziva

Cilj ovog Poziva jest promicanje zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.

Prihvatljive aktivnosti

  • promicanje zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događanja, organiziranje i provedbu različitih manifestacija, sajmova poslova, radionica, dana otvorenih vrata i ostalih događanja,
  • poticanje inovativnog pristupa u promicanju pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom, stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u turizmu i ugostiteljstvu te razvoj
  • upotreba internetskih alata u svrhu profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u području turizma i ugostiteljstva,
  • stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom prema već postojećim programima,
  • razvoj i provedba različitih novih programa usavršavanja predavača i mentora kroz projekt,
  • formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru putem razvoja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i razvoja novih obrazovnih programa te provedbe novo razvijenih formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa za osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kao i obrazovanja osoba s invaliditetom po dosad razvijenim i/ili unaprijeđenim formalnim i/ili neformalnim obrazovnim programima.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

500.000 - 2.500.000 kn

Inteziteti potpore

100%

Indikativni datum objave Poziva

ožujak 2021.

Projektni upitnik
Close meni icon
  • Drop files here or
    Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram