Pošaljite upit
Neprofitni sektor

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Svrha (cilj) Poziva

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru.

Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi partneri:

 • Strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu
 • Udruge koje se bave osobama s invaliditetom
 • Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
 • Poslodavci/gospodarski subjekti
 • Regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Ustanove koje se bave osobama s invaliditetom

Prihvatljive aktivnosti

1. Formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

 • Razvoj standarda zanimanja i razvoj standarda kvalifikacijakao podloge za razvoj i/ili unaprjeđenje jednog ili više formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa za osobe s invaliditetom te razvoj novih programa.
 • Provedba jednog ili više novorazvijenih formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru za osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz organizaciju i održavanje edukacija za osobe s invaliditetom prema već novorazvijenim programima.
 • Obrazovanje osoba s invaliditetom po dosad razvijenim i/ili unaprijeđenim formalnim i/ili neformalnim obrazovnim programima za zanimanja usektoru turizma i ugostiteljstva kroz organizaciju i održavanje edukacija za osobe s invaliditetom prema postojećim i/ili unaprijeđenim programima.

2.Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom 

 • Usavršavanje predavača i mentora prema već postojećim programima
 • Razvoj i provedba različitih novih programa usavršavanja predavača i mentora kroz projekt, s naglaskom na posebne informativne i savjetodavne radionice za rad s osobamas invaliditetom te razvoj mekih vještina i stručno profesionalno usavršavanje

 

3.Stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva

 • Obuhvaća psihosocijalnu podršku koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika, a može se pružati individualno i u grupi
 • Profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • Razvoj i/ili upotreba internetskih alata u svrhu profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u području turizma i ugostiteljstva kroz e-savjetovanje za pomoć u bržem informiranju i usmjeravanju, razvoj prikladnih podloga (dinamičke baze podataka) i softverskih rješenja za identifikaciju korisničkih sklonosti, sposobnosti, želja i kompetencija, e-vodiče te aplikacije za mobilne uređaje itd. namijenjenih osobama s invaliditetom

 

4. Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događanja

 • Organiziranje i provedba različitih manifestacija, sajmova poslova, radionica, dana otvorenih vrata i/ili ostalih događanja koja za cilj imaju promicanje pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
 • Promocija učenja temeljenog na radu u različitim okruženjima (kod poslodavaca, odnosno pravnih osoba koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, u okruženjima dostupnima široj javnosti, itd.) i to organizacijom različitih posebnih događanja
 • Poticanje inovativnog pristupa u promicanju pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom
 • Podizanje svijesti o pristupačnosti sektora turizma i ugostiteljstva osobama s invaliditetom putem različitih promotivnih aktivnostikao što su organizacije okruglih stolova, sastanaka relevantnih dionika, posebnih događanja, konferencija, ciljanih kampanja, i to s temama koje se odnose na potrebu arhitektonske pristupačnosti, ali i prilagodbe radnog mjesta i okruženja, u svakom slučaju promicanje univerzalnog dizajna te poticanje, razumne prilagodbe, korištenje asistivne tehnologije u poboljšanju pristupa i zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva osobama s invaliditetom.

 

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

 • Izravni troškovi osoblja (plaće zaposlenih na projektu)
 • Ostali prihvatljivi troškovi projekta (fiksna stopa u visini 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)

 

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

500.000 - 2.500.000 kn

Inteziteti potpore

100%

Rok i način prijave

18.05.2021.

Pošaljite upit
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram