Pošaljite upit
Poduzetništvo

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – fizičke osobe i umjetničke organizacije

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Omotnica Poziva: 6.636.140 EUR

Očekivan broj projekata: 40-60

Prijavitelji

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja:

 • arhitektura,
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre,
 • mediji,
 • baština,
 • dizajn,
 • izvedbene umjetnosti,
 • knjiga i nakladništvo,
 • primijenjene i vizualne umjetnosti.

Osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Troškove plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja
 • Troškove povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom
 • Usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

13.272 - 200.000 EUR

Inteziteti potpore

85% prihvatljivih troškova

Indikativni datum objave Poziva

1.kvartal 2023.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram