Natječaj za ruralni razvoj - otvoreni natječaji

1. Natječaj za tip operacija 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Svrha natječaja: dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.
 • Prijavitelji:
  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • Raspoloživost sredstava: 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100 %
 • Status: otvoren od 09.11.2020. do 01.03.2021.
 • Visina javne potpore: 400 € do 150.000 €

2. Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Svrha natječaja: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
 • Prijavitelji:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.
  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • Raspoloživost sredstava: 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: do 50%
 • Status: otvoren od 14.12.2020. do 30.04.2021.
 • Visina javne potpore:
  • najniža 5.000 €
  • najviša 300.000 €

3. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku

 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaptićenim prostorima - plastenicima.
 • Prijavitelji:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 € do 250.000 €
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
 • Raspoloživost sredstava: 150.000.000 Kn
 • Intenzitet potpore: do 50 % (do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Status: otvoren od 15.02.2021. do 30.04.2021.
 • Visina javne potpore: 5.000 € do 150.000 €

4. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrenih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.
 • Prijavitelji:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 € do 250.000 €
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Raspoloživost sredstava: 250.000.000 Kn
 • Intenzitet potpore: do 50 % (do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Status: otvoren od 14.12.2020. do 30.04.2021.
 • Visina javne potpore: 5.000-1.000.000/3.000.000  EUR u protuvrijednosti u kunama

Više informacija potražite na sljedećim stranicama:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
Od mladog poljoprivrednika početnika do razvijenog obiteljskog gospodarstva

natječaj za ruralni razvoj

Ostale novosti

Novosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram