Natječaji za ruralni razvoj -veliki vodič

Natječaji za ruralni razvoj - prilika za korištenje bespovratnih sredstava

Natječaji za ruralni razvoj prilika su za sve poljoprivrednike koji imaju ideju ili žele unaprijediti svoje gospodarstvo za što im je potrebna financijska potpora. Program ruralnog razvoja platforma je koja obuhvaća niz mjera koje omogućuju razvoj svih sektora poljoprivrede, prerađivačko-prehrambene industrije i šumarstva. Nudi brojne natječaje za ruralni razvoj u sklopu kojih poljoprivrednici mogu unaprijediti svoje poslovanje korištenjem bespovratnih sredstava iz EU fondova. Na taj način pruža se prilika za razvoj poljoprivrednih gospodarstava koja može pridonijeti modernizaciji opreme i strojeva, povećanju produktivnosti, uvođenju novih tehnologija i inovacija, unaprjeđenju poslovanja te povećanju i stabilnosti financijskog toka.

Natječaji za ruralni razvoj - tko se može prijaviti

Uvjet za većinu natječaja u sklopu Programa ruralnog razvoja je upis fizičke ili pravne osobe u Upisnik poljoprivrednika, dok ostali uvjeti ovise o pojedinom natječaju.

Natječaji za ruralni razvoj u najavi

U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske najavljeni su sljedeći natječaji.

1. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru)

 • Raspoloživost sredstava: 150.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje: do 50 % (uvećanja do 70% odnose se na ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća
 • Korisnici:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 eura do 250.000 eura
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Visina javne potpore: 5.000 - 150.000 eura u protuvijednosti u kunama
 • Prihvatljive aktivnosti:
  • ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora, objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
  • ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila
  • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kuplju zemljišta i objekata radi realizacije projekta
Natječaji za ruralni razvoj

2. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

 • Raspoloživost sredstava:200.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje: 50 % (uvećanja do 70% odnose se na ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva
 • Korisnici:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 eura do 250.000 eura
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Visina javne potpore: 5.000 - 200.000 eura u protuvijednosti u kunama
 • Prihvatljive aktivnosti:
  • ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora, objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
  • ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila
  • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kuplju zemljišta i objekata radi realizacije projekta

3. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

 • Raspoloživost sredstava: 300.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje : 50% (uvećanja do 70% odnose se na ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Svrha natječaja : podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva
 • Korisnici
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 250.000 EUR, SO&> 250.000. EUR SO
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • Visina javne potpore: 5.000-1.000.000/3.000.000  EUR u protuvrijednosti u kunama

4. Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

 • Raspoloživost sredstava: 12.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje: 100%
 • Svrha natječaja: dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Korisnici
  • Proizvođačke industrije koje su priznate nakon 01. Siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede
 • Visina javne potpore: potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama
Natječaji za ruralni razvoj

5. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)

 • Raspoloživost sredstava: 40.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje: 50%
 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva-prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja
 • Korisnici
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te evidentirane u Upisnik farmi kokoši nesilica
Natječaji za ruralni razvoj

6. Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Raspoloživost sredstava: 20.000.000,00 kn
 • Sufinanciranje: 100%
 • Svrha natječaja: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje
 • Korisnici
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Visina javne potpore: 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Prihvatljivi troškovi
  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
  • nabava domaćih životinja;
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Natječaji za ruralni razvoj

7. Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • Raspoloživost sredstava: 9.849.600,00 kn
 • Sufinanciranje: 100%
 • Svrha natječaja: dodjela potpore za pokriće troškova sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete
 • Korisnici
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih i srednjih poduzeća
 • Visina javne potpore: 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama maksimalno 15.000 eura za 5 godina
 • Prihvatljivi troškovi:
  • troškovi ulaska u sustav kvalitete;
  • godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete;
  • troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Više informacija potražite na sljedećim stranicama:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
Od mladog poljoprivrednika početnika do razvijenog obiteljskog gospodarstva

Ostale novosti

Novosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram