Andrej Pleš

INFINI

„Slušanje priča i ideja ljudi te njihovo oblikovanje i prenošenje u konkretan projekt predstavlja mi najveće moguće zadovoljstvo u ovom poslu.“

Andrej Pleš, diplomirani ekonomist u području financijskog menadžmenta. Diplomu je stekao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 2009. godine. Dodatno se educirao za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u Školi za informatiku i menadžment Edunova u Osijeku. Bavi se izradom i implementacijom projekata financiranih iz EU fondova od 2013. godine (od ulaska Republike Hrvatske u EU), i to kao savjetnik na projektima i voditelj projekata.

Koristi metodološke alate kao što su studije pred-izvedivosti, izvedivosti, analize troškova i koristi, poslovni planovi, marketing strategije, design thinking, system innovative thinking, lean start-up i slično.
Posebno područje interesa su mu projekti usmjereni na istraživanje, razvoj te inovacije, no projektni portfolio uključuje projekte različite namjene za pomoć zajednici, bilo da se radi o javnim ili privatnim inicijativama, a ovisno o potrebama krajnjih korisnika.

Posebno područje interesa su mu projekti usmjereni na istraživanje, razvoj te inovacije, no projektni portfolio uključuje projekte različite namjene za pomoć zajednici, bilo da se radi o javnim ili privatnim inicijativama, a ovisno o potrebama krajnjih korisnika.

Neke moje reference:

Priprema i provedba EU projekata za privatni i javni sektor u sklopu programa:

  • Operativni program za regionalnu konkurentnost – to dok još nismo bili u EU
  • Operativni program Konkurentnost i Kohezija
  • Operativni program Ruralni razvoj
  • Međunarodni inovacijski projekti, finanancirani unutar programa Horizon 2020
KONTAKTIRAJTE ME
O nama
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram