Nova karta regionalnih potpora

U novom programskom razdoblju 2021. - 2027. za ulaganja u slabije razvijenim regijama ostvarujete veće intenzitete dodijeljenih potpora

Ministrica Nataša Tramišak na održanoj konferenciji u Osijeku  predstavila je mogućnosti EU fondova za poduzetnike u nadolazećem proračunskom razdoblju 2021. – 2027.g. Prezentirane su mogućnosti financiranja u 2 operativna programa: tzv. Višegodišnji financijski okvir i Next Generation, koji obuhvaćaju investicije u poduzetnike, od malih vaučer shema, preko ulaganja u imovinu (izgradnja i opremanje), digitalizacije poslovanja, do velikih investicija u istraživanje, razvoj i inovacije. Hrvatskoj je na raspolaganju preko 23 milijarde eura kroz oba programa.

U sklopu ove prezentacije predstavljena je i nova karta regionalnih potpora.

IZNOSI REGIONALNIH POTPORA

Regionalne potpore se dodjeljuju radi poticanja gospodarskog razvoja manje razvijenih područja. Osnovni preduvjet za njihovu dodjelu je postojanje karte regionalnih potpora. Njome se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati regionalne potpore te maksimalni intenzitet potpora.

U proteklom programskom razdoblju maksimalni iznos regionalnih potpora za poduzetnike iznosio je:

Novom kartom regionalnih potpora, predlažu se 4 NUTS2 regije, s pravednijom raspodjelom sredstava. Investicije poduzetnika iz slabije razvijenih područja sufinancirat će se većim intenzitetom potpore.

KARTA REGIONALNIH POTPORA