Naziv projekta: Infini – za pozitivne promjene u zajednici

Korisnik: Infini, vl. Lidija Prevendar

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0392

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Kratki opis projekta:
Unaprjeđenjem poslovanja te poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja poduzeće INFINI ojačat će svoju tržišnu poziciju.

Predloženi prijedlog osigurava:

 • poboljšanje interakcije s klijentima putem online kanala promocije i marketinga na društvenim mrežama
 • poboljšanje usluge poslovnog savjetovanja kroz adekvatnu opremu i softver
 • uvesti nove usluge vezane uz digitalni marketing
 • povećanu poslovnu konkurentnost poduzeća
 • bolju vidljivost i prepoznatljivost INFINI GRUPE
 • pozitivnu atmosferu i pozitivnu promjenu u našoj zajednici!

Cilj:

1.Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha projekta je povećati konkurentnost poduzeća INFINI na domaćem tržištu primjenom IKT-a, kojim će osigurati bolju interakciju s klijentima i veću učinkovitost tijeka rada.

Primjenom novog web rješenja očekuju se sljedeći rezultati:

Predloženi projekt osigurat će:

 • Poboljšane tehničko-tehnološke kapacitete poduzeća u svim segmentima poslovanja
 • Porast prihoda od prodaje za minimalno 200%
 • Mogućnost razvoja novih proizvoda i usluga tvrtke i njeno daljnje unapređenje tržišne konkurentnosti
 • Aktivnost primjene IKT tehnologije u poslovnom sektoru s naglaskom na dodanu vrijednost usluga
 • Poslovnu suradnju s IKT sektorom, u smislu razvoja IKT sustava, koji može osigurati razvojni potencijal i IT malog domaćeg poduzeća
 • Jačanje poduzetničkih aktivnosti, poduzetničke klime i kulture na području RH

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
 • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
 • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 70.391,41 HRK
 • CO08 – Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 0

Ukupna vrijednost projekta: 168.263,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 97.871,59 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2019. - 01.04.2020.

Trajanje projekta: 10 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Prevendar, voditeljica projekta

E-mail: lidija@infini.hr 

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

“Sadržaj ovih publikacija isključiva je odgovornost poduzeća Infini, vl. Lidija Prevendar.“

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram