Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

Usluge

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Što pojednostavljeno znači da svaka članica ima svoju strategiju rasta i razvoja u skladu sa EU politikom i za taj rast i razvoj dobiva sredstva kroz EU fondove….

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013.

EU fondovi

Tražimo izvore financiranja

Priprema projektnih prijedloga

Provedba projekta

Kako bi Vam pomogli da unaprijedite svoje poslovanje uz korištenje bespovratnih sredstava, svakodnevno za Vas pretražujemo sve izvore iz kojih se mogu dobiti informacije od značaja za Vas i Vašu djelatnost, odnosno vodimo brigu da u svakom trenutku budete ispred svoje konkurencije u današnjem „ratu informacijama“.

Ono što smatramo od izuzetne važnosti prije kretanja u bilo kakvu aktivnost je izrada analize o prihvatljivosti prijavitelja. Analiza predstavlja polazišnu točku za planiranje budućih intervencija u tom smislu. Kvalitetna analiza omogućava informirani izbor za Vaše buduće odluke. Predstavlja situaciju onakvom kakva je sada i pruža temelj za razmišljanje kakva bi trebala biti. 

Usluga izrade projekata i prijava na identificirane natječaje uključuje kompletnu izradu natječajne dokumentacije po principu „ključ u ruke“, odnosno preuzimamo potpunu odgovornost za pripremu svih glavnih i pratećih obrazaca. Provedba projekta predstavlja još jedan, vrlo značajan segment u našem portfelju usluga, obzirom da nakon odobrenja projekta od strane nadležnih tijela slijedi njegova implementacija. Uključuje realizaciju kroz projekt definiranih aktivnosti u svrhu realizacije postavljenih ciljeva i s njima povezanih rezultata projekta, a sve mjereno kroz definirane indikatore rezultata.

Uključuje, također, redovnu komunikaciju i izvještavanje prema provedbenim tijelima zaduženima za provedbu projekta, sudjelovanje na implementacijskim radionicama te upoznavanje korisnika sa svim obvezama koje je dužan izvršavati prilikom provedbe te u razdoblju nakon provedbe projekta…

Nabave

Priprema dokumentacije za postupke nabave

Provođenje postupka nabave

Ova usluga najčešće se odnosi na aktivnosti nabave opreme, usluga i radova koji su projektom predloženi, uzimajući u obzir propisane procedure, ovisno o tome jeste li obveznik javne nabave ili ne. Cjelokupnu dokumentaciju pripremamo mi što Vama omogućuje da se bavite svojom primarnom djelatnosti.

Ukoliko postoji komplicirani postupak javne nabave imamo prvoklasni odvjetnički team na kojeg se možemo osloniti za savjet, nismo najpametniji i nije nam to problem priznati…

Studije i planovi

Investicijske studije

Studije isplativosti

Poslovni i marketinški planovi

Analize tržišta

Prijava na natječaj može uključivati ispunjavanje same aplikacije te standardnih obrazaca koje Vi kao korisnik potpisujete, dok je kod složenijih projekata potrebno priložiti i kompleksnije analize i studije, kao što su poslovni planovi, investicijske studije, analize troškova i koristi, marketing strategije i razvojne strategije, u kojima se precizno kreira financijska konstrukcija projekta u definiranom budućem razdoblju. Koriste se alati poput Logičke matrice, PEST analize, SWOT analize, BCG matrice, multikriterijske analize te ostale tehnike koje imaju za cilj precizno definirati projektnu logiku i sve njegove značajke.

Kroz prijavu projekta se ujedno predlaže plan operativnog djelovanja kako bi se ispunili Vaši ciljevi definirani za to kratkoročno razdoblje, ali također i stvara se podloga za stvaranje Vaše dugoročne stabilnosti definirane strateškim smjernicama.

Inovacije

Tehničko savjetovanje

Podrška i oblikovanje ideja

Pronalazak izvora financiranja za realizaciju ideja

Dok u svijetu čitamo o planovima izgradnje robotizirane svemirske postaje na mjesecu, prelasku na 5G mrežu, bitcoinu, blockchainu, robotici i drugim tehnološkim napretcima, mi savjetujemo da poslušate svoje klijente, svoje kupce, jer inovacija ne mora biti revolucionarna.

Inovacija zahtjeva znanje, rad, kreativnost i empatiju prema klijentu. Uključite se aktivno, jer ćete slušanjem postići više i udovoljiti bolje potrebama svojih klijenata. Fokus i predanost poslu dat će pozitivan rezultat. Prilika leži u neprilici. Imperativ je biti na terenu, na tržištu. Izađite, razgovarajte, pitajte i slušajte svoje klijente jer uspješni inovatori znaju balansirati između brojeva (poslovnih rezultata) i potreba klijenata. Oni koji su inspirirani znanjem i učenjem, a na sjecištu starog i novog, strategije i inovacije nude klijentima više, postižu poslovni rast. Ljepota je u malim koracima. Započnite!  

A za sufinanciranje iz EU fondova obratite se nama za pomoć 🙂

Edukacije i treninzi

Upravljanje projektnim ciklusom

Usluge mentorstva 1 na 1

Meke vještine i cjeloživotno učenje

Višegodišnje iskustvo u praktičnoj provedbi projekata stvorilo je kvalitetnu podlogu za provođenje stručnih edukacija iz područja projektnog menadžmenta koje predstavljaju kvalitetnu kombinaciju usvojenih praktičnih znanja te znanja temeljenih na stručnoj literaturi.

Nudimo edukacije pripreme projekata po metodi upravljanja projektnim ciklusom (UPC), zatim iz područja pisanja poslovnih planova, investicijskih studija, studija izvedivosti, analiza troškova i koristi te marketing strategija. Također, pružamo usluge mentorstva start-up tvrtki po metodologiji Lean start-up, gdje se naglasak stavlja na razvoj kreativnosti prilikom analize problema u okruženju te razvoju kvalitetnih rješenja za pomoć zajednici.

U ponudi su i edukacije za organizacije civilnog društva, s naglaskom na neformalno obrazovanje i rad s mladima u područjima međukulturalnog menadžmenta, ljudskih prava, globalnog obrazovanja, socijalnog uključivanja, politika za mlade i sl.

Također s obzirom na brzinu života i potrebnu prilagodbu, našu kao i Vas dragi klijeti usavršili smo i razne alate mentalnih treninga kako bi Vam pomogli da se lakše nosite sa stresom, da ostvarite bolju timsku suradnju, prodajni rezultati uvijek trebaju osvježavanje i napredak….

EU banner
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
O nama
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram