Pošaljite upit
Poduzetništvo

Inovacijski vaučeri

Svrha (cilj) Poziva

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljivi pružatelji usluga: znanstveno-istraživačke organizacije  (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije)  ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Prihvatljivost određenog pružatelja usluga u RH može se provjeriti na poveznici: https://www.croris.hr/upisnici/ 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

  • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga*

*Indikativni popis koji ne isključuje i druge kategorije: mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, uređaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

2.000 - 10.000 EUR

Inteziteti potpore

85%

Rok i način prijave

31.12.2024.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram