KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 2020


Bespovratna sredstva za poduzetnička ulaganja u turizmu: hoteli, kampovi, smještajni objekti, cikloturizam...

GS Integrator

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu

IRI faza II – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

Pronađi me!

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada

Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih

Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada

Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza 1

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – II. Poziv

Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja

Mikroprojekti – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice

Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja