Pošaljite upit
Poduzetništvo

Hamag-bicro investicijski zajam iz NPOO

Svrha (cilj) Poziva

Povoljni zajmovi za poduzetnike namijenjeni ulaganjima u projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Prijavitelji

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji:

 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja.

 


Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih
  proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO

 

Uvjeti zajma:

 • Iznos zajma - do 100.000,00 EUR
 • Kamatna stopa 0,8%
 • Rok korištenja 6 mjeseci od isplate zajma
 • Poček - Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 • Rok otplate - Od 1 godine do 10 godina uključujući poček
 • Dinamika otplate - Kvartalne/mjesečne rate
 • Instrumenti osiguranja - Zadužnice korisnika zajma
 • Naknada za odobrenje zajma - Bez naknade

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

1 - 100.000 EUR

Inteziteti potpore

0% (zajam)

Rok i način prijave

31.12.2023.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram