Pošaljite upit
Poduzetništvo

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN)

Svrha (cilj) Poziva

Dodijeliti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture poduzetnika.

Omotnica poziva: 100.000.000 EUR (100-200 projekata)

Prijavitelji

Prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Partneri:

 • mikro, mala, srednja i velika poduzeća
 • Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. (Panonska, Jadranska ili Sjeverna Hrvatska).
 • OIŠŽ - organizacije za istraživanje i širenje znanja

Suradnici:

SPIN konzorciju se u provedbi projekta mogu pridružiti javna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske koja definiraju društveni izazov te daju suglasnost da će se na njihovom području testirati inovativno rješenje u realnom okruženju, u svrhu rješavanja specifičnog društvenog izazova tog područja. Suradnici ne mogu potraživati bespovratna sredstva po ovom Pozivu.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:
 • Industrijsko istraživanje (TRL 2 – 4)
 • Eksperimentalni razvoj (TRL 5-8)
 • Studija izvedivosti
 1. Upravljanje projektom i vidljivost

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

 • Bruto 2 plaće postojećih i novih zaposlenih na projektu
 • Amortizacija instrumenata i opreme
 • Ugovorna istraživanja, znanja i patenti kupljeni ili licencirani od vanjskih izvora – max 25% prihvatljivih troškova
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom (prijava patenata i sl.)
 • Materijalni troškovi (materijal, potrošna roba i sl. za potrebe provedbe projekta)
 • Upravljanje projektom i provođenje postupaka nabava
 • Informiranje i vidljivost projekta
 • Za provedbu horizontalnih politika
 • Neizravni troškovi (automatski se dodjeljuju do visine 15% ukupnih prihvatljivih troškova)
 • Izrada studija izvedivosti
 • Nepovrativ PDV

Samo za prijavitelja:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu (novi strojevi, postrojenja, oprema i ostali resursi potrebni za provedbu projekta)
 • Troškovi aktiviranja, stavljanja u pogon, transporta i edukacije za korištenje nabavljene opreme.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

500.000 - 3.000.000 EUR

Inteziteti potpore

Rok i način prijave

05.06.2024. 11:00 sati.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram