Pošaljite upit
Poduzetništvo

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja.

Prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u:

  • zapošljavanja,
  • nabavu materijalne i nematerijalne imovine,
  • istraživanje i inovacije,
  • podupiranje poslovne konkurentnosti,
  • digitalizaciju
  • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

1 - Nije poznato EUR

Inteziteti potpore

50 - 75%

Indikativni datum objave Poziva

15.11.2023.

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram