ISO: BCS uvodi sustave upravljanja prema zahtjevima ISO 9001, 14001 i 27001

Naziv projekta: BCS uvodi sustave upravljanja poslovnim prema zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0089

Korisnik: Business Computer Systems d.o.o.

Vrijednost projekta: 227.625,00 HRK

Kratki opis projekta:

Business Computer Systems (BCS) d.o.o. je sistemski integrator s dugogodišnjim iskustvom u implementacijama informatičkih rješenja u telekomunikacijama, financijskom i farmaceutskom sektoru, a od 2016. godine razvija i pruža usluge Cloud rješenja, u sklopu vlastitog data centra. Projektom je obuhvaćen niz aktivnosti kojima će poboljšati prvenstveno kvalitetu usluga, ali i omogućiti daljnji razvoj istih. To su:

  1. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi ISO 9001:2015
  2. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima normi ISO 14001:2015
  3. Implementacija i certifikacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima normi ISO/IEC 27001:2013.

Za pripremu projektne dokumentacije i provedbu projekata angažiran je tim stručnjaka INFINI GRUPE.

Ostale priče

Inspirativne priče
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram