Iza nas je prvi krug Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Radi se o trajno otvorenom Pozivu, otvorenom 4.svibnja.2016. godine, te bi njegovo službeno zatvaranje trebalo biti najkasnije 31. prosinca 2019. godine. Međutim, veliki interes malih, srednjih i velikih poduzetnika, te njihovih partnera (najčešće znanstvenih organizacija), doveo je do toga da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 23. listopada obustavilo zaprimanje projektnih prijava na određeno vrijeme. Prema službenim informacijama sa stranice www.strukturnifondovi.hr , obustava će trajati do 02. siječnja 2018. godine. U navedenom razdoblju, HAMAG BICRO, kao Posredničko tijelo razine 2, obavit će evaluaciju svih pristiglih projekata, te će nakon toga biti utvrđena točna preostala alokacija sredstava, na temelju kojih će se Poziv ponovno otvoriti. Dodatno, postoji opcija povećanja inicijalne alokacije sredstava, te, prema našim saznanjima, Ministarstvo aktivno pregovara s Europskom komisijom na tu temu. Problem bi u tom smislu mogao biti strateški dokument S3, odnosno Strategija pametne specijalizacije RH 2014 – 2020., a na temelju kojeg je ovaj natječaj i odobren od strane Komisije, te čijim definiranim tematskim prioritetnim područjima prijavljeni projekti moraju udovoljavati kako bi mogli osigurati financiranje iz natječaja. Komisija u ovom trenutku smatra da strateški dokument nije u dovoljnoj mjeri decidiran, odnosno da postoji nedostatak preciznih strateških smjernica koje mogu dovesti do stvarne promjene i povećanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva u odnosu na globalno okruženje. Nije stoga isključeno da će se u budućem razdoblju pristupiti i revidiranju dokumenta S3, kako bi se preciznije identificirali razvojno – istraživački prioriteti koji Hrvatsku mogu staviti na europsku i globalnu kartu u području razvoja proizvoda i usluga temeljenih na istraživanju, razvoju i inovacijama. Dakle, za očekivati je da će u prvom dijelu 2018. godine poduzetnicima i njihovim partnerima ponovno biti dostupna sredstva iz ovog Poziva.

Za projekt ovakvog opsega i kompleksnosti neophodna je opsežna priprema u smislu definiranja preliminarnih hipoteza. One se zatim detaljno opisuju u sklopu projektne prijave uz pomoć kvalitetne projektne metodologije, te se tijekom provedbe projekta validiraju realizacijom prethodno definiranih razvojno – istraživačkih aktivnosti.

Pokazalo je to i naše iskustvo, obzirom da smo prije desetak dana predali projekt za našeg klijenta, tvrtku Proton EL d.o.o. iz Zagreba, specijaliziranu za projekte automatizacije različitih područja industrije, i to uz korištenje najnovijih informatičkih i tehnoloških dostignuća. Tema projekta je uvođenje robotike te principa Industrije 4.0. u specifičan segment industrije u kojemu je dosad prevladavao manualni rad. Kvalitetna razrada i priprema projekta zahtijevala je razdoblje od 3 mjeseca, te je prijava uspješno predana. Projektna dokumentacija je opsežna (slika), te uključuje Obrazac A, Obrazac B, Poslovni plan, Financijske tablice u kojima je detaljno obrazložena financijska analiza projekta, te ostale prateće tablice i obvezne dokumente. Smatramo da je opseg dokumentacije u skladu s opsegom projekta ovakve vrste, obzirom da je potrebno koncizno obrazložiti cjelokupnu logiku projekta, i to podjednako s razvojno – istraživačkog, financijskog te aspekta utjecaja na ciljne skupine i cjelokupno gospodarstvo.

Stoga Vas pozivamo da nam se bez obveza obratite, te zajedno možemo proći kroz sve elemente Vaše ideje, odnosno uklopiti ju u pravila i ciljeve Poziva, ili samo “brainstormati” zajedno s Vama u slučaju da još uvijek nemate razvijenu ideju. Ovaj dio naš stručni tim za Vas će napraviti bez naknade, te će te u svakom slučaju imati jasniju sliku o mogućnostima financiranja, bez obzira odlučili se za predaju projekte prijave ili ne.

Ostali blogovi

Blogovi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram