Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Erasmus+ je program Europske unije za mobilnost i transnacionalnu suradnju u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. Trenutni program kao i njegov nasljednik, koji stupa na snagu 2021. godine, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju europskog obrazovnog prostora do 2025. Erasmus+ osigurava ulaganje u znanje, vještine i kompetencije što je od presudne važnosti za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini, jer pridonosi jednakosti, blagostanju i socijalnom uključivanju u Europi i izvan nje.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu, a korisnicima progama će tijekom 2020. na raspolaganju biti ukupno 3,207 milijardi eura, što je 12% više u odnosu na prošlu godinu. Za Republiku Hrvatsku, za 2020. godinu, indikativni proračun iznosi gotovo 32 milijuna eura uz moguće naknadno povećanje.

Više pojedinosti možete pronaći na službenim stranicama Programa, mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU - tijelu akreditiranom za provedbu Erasmus+ programa u Republici Hrvatskoj ili se jednostavno obratite nama.

Ostale novosti

Novosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram