Tehnologija. Inovativnost. Digitalizacija. Industrija 4.0… Pojmovi u poslovnom svijetu kojima se svakodnevno susrećemo čitajući medijske članke. Riječ „inovacija“ postala je toliko popularna da je teško pojasniti što ona zapravo znači. Vrlo je subjektivan pojam koji, ovisno s kime o tome razgovarate, može značiti nešto revolucionarno (poput Facebook-a) ili nešto novo u našem okruženju (poput uređenja chill zone u Vašem uredu). Ljestvica s pragom što je za mene inovativno, vjerojatno je drukčija od onoga koji ovaj tekst čita. 

Inovacija je Netflix, robot, iPhone 11, ćevapomat, McDonald’s-ova organizacija, GoogleAds… Inovativan je i način na koji mi Infinijevci poslujemo (holakracija). Ako nešto korisno (bio to proizvod, proces ili organizacijska struktura), primjenjujemo na novi, poboljšan i korisniji način, radi se o inovaciji. 

U najširem smislu, inovacije podrazumijevaju nove proizvode i usluge, ali i nove tehnologije, nove proizvodne procese, nove marketinške metode, kao i nove modele upravljanja.

Prema Oslo Manual-u, kao ključnom dokumentu koji definira inovacije na području EU, prepoznate su 4 vrste inovacija u poduzećima: 

1. Inovativan proizvod

2. Inovativan proces

3. Organizacijska inovacija

4. Marketinška inovacija 

1. Inovacije proizvoda

Ljudi kada razmišljaju o inovacijama, najčešće razmišljaju o inovacijama proizvoda. Inovacije proizvoda mogu se pojaviti u tri različita oblika: 

a. Razvoj novog proizvoda – kao što je Amazon Kindle

b. Poboljšanje performansi postojećeg proizvoda – kao što je povećanje rezolucije digitalnog fotoaparata za iPhone 10

c. Dodavanje novih značajki postojećem proizvodu – kao što je dodavanje infotainment sustava u automobilu

Pokretači inovacija proizvoda mogu biti tehnološki napredak, stari dizajn proizvoda ili pak zahtjev za promjenama od strane kupaca. Inovacija proizvoda općenito je vidljiva kupcu i obično rezultira većom potražnjom za proizvodom. 

Za inovacije proizvoda dostupni su natječaji: 

IRI faza II – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Inovacije novoosnovanih MSP-ova

2. Inovacije procesa

Inovacija procesa je novi ili značajno poboljšan način obavljanja poslova u poslovnom okruženju. Predstavlja uvođenje nove proizvodne tehnologije koja ubrzava proces proizvodnje, povećava preciznost i kvalitetu proizvodnje ili značajno smanjuje troškove proizvodnje.

Pod pojmom procesa podrazumijeva se kombiniranje tehnologija, vještina, strojeva i objekata poslovne okoline, koji se koriste za proizvodnju, isporuku ili održavanje i podršku za proizvod ili uslugu. Evidentno je da, ovisno o načinu, djelatnosti i okolini u kojoj poslujemo, postoji bezbroj načina na koje se proces može poboljšati. Ona može doći u obliku novih načina proizvodnje, novih tehnika u primjeni, nabavom nove opreme ili softverskim unaprjeđenjima (poput digitalizacije poslovanja). 

Iako su inovacije proizvoda često vidljive vašim klijentima, promjene u procesu poslovanja obično se vidi i vrednuje samo interno. Govoreći općenito, promjene u procesu smanjuju troškove proizvodnje češće nego što uzrokuju povećanje prihoda.

U kontekstu inovacija procesa u posljednje vrijeme kod nas često se spominje pojam industrija 4.0 i digitalizacija poslovanja. Hrvatska je pretposljednja članica EU koja koristi ICT sustave u proizvodnji. Većina MSP-ova upoznata je s pojmom „pametne proizvodnje“ te trendovima u industriji 4.0, a koju označava upotreba ICT sustava s ciljem digitalnog povezivanja strojeva. Stoga, za velik dio naših poduzetnika, ukoliko žele biti konkurentni na domaćem i svjetskom tržištu tek predstoji modernizacija poslovanja primjenom inovativnih procesnih rješenja. 

3. Organizacijske inovacije

Po definiciji, organizacijske inovacije obuhvaćaju primjenu nove menadžerske prakse, procesa i strukture, koji značajno odstupaju od postojećih praksi i normi. Uglavnom se odnose na koordiniranje ljudskih resursa. 

Organizacijske inovacije, odnosno inovacije poslovnih modela smatraju se najizazovnijom vrstom inovacija, jer za razliku od prethodno navedenih inovacija, koje mogu biti male i umjerene, organizacijske inovacije gotovo su uvijek radikalne i rizične. 

Startupi su najčešći organizacijski inovatori. Zbog velikih organizacijskih preokreta, stječu prednost zbog svojih sposobnosti da ponavljaju i prilagođavaju svoje poslovne modele u skladu s tržišnim trendovima. 

Najbolji primjeri organizacijskih inovacija jesu AirBnB, Uber i Toyota LEAN sistem. Ovo su savršeni primjeri brzo rastućih poduzeća, koje su omele postojeće tržište: hotelijerstvo, taksiranje i autoindustriju. 

Za inovacije procesa i organizacijske inovacije dostupan je natječaj: 

Inovacije u S3 područjima

4. Marketinške inovacije

Marketinška inovacija spoj je inovacije i marketinga. Kombinacijom ovih dvaju pojmova u poslovanju, dolazimo do pojma inovacijskog marketinga, a pod kojim se podrazumijeva primjena nove marketinške metode koja nije ranije korištena i obično uključuje i značajne promjene u dizajnu proizvoda i njegovom pakiranju, plasiranju, promociji i cijeni.  

Drugi načini marketinga inovacija može biti i lansiranje proizvoda na nekonvencionalna mjesta, određivanje cijene proizvoda na jedinstven način ili promocija istih na jedinstven način. 

Fokus ove vrste inovacija je na orijentaciji prema kupcima i tržištu, a svi proizvodi, usluge i procesi trebaju biti usklađeni s njihovim potrebama. 

Primjeri inovacijskog marketinga jesu L’Oréal i Netflix. L’Oréal je razvio aplikaciju nazvanu L’Oréal makeup genius, koja korisnicima omogućava digitalno isprobavanje kozmetičkih proizvoda te usporedbu tonova, boja i sl. Netflix je svoju marketing strategiju nazvao „Reverse engineering Hollywood“ (dekonstrukcija Hollywooda-), kroz koju je prikupio velike količine podataka o novim trendovima, marketingu, korisnicima, kako bi svoje usluge usmjerilo na zadovoljenje potreba svojih korisnika, a sve je to rezultiralo transformacijom Netflix-a u jednu od najvećih tvrtki na svijetu.

Zaključak

Umjesto postavljanja generičkih ciljeva u poduzeću, pokušajte se usredotočiti na ono što vam zaista treba. Fokusirajte se na određenu vrstu inovacija. Kada to učinite, možete početi postavljati korisna pitanja, kao što su: „Kako mogu poboljšati korištenje ovog proizvoda?“ ili „Gdje u proizvodnom procesu gubim najviše vremena?“. Odgovarajući na ova pitanja putem istraživanja (pa i googlea-nja) ili putem intervjua sa samim sobom ili sa svojim poslovnim timom, dobit ćete odgovore koji će vam dati jasniju sliku i pokazati pravi smjer za vašu poslovnu inovaciju. 

Ostali blogovi

Blogovi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram